NEWS

ABN Cleanroom Technology ontvangt 460.000 € innovatiesteun voor baanbrekend cleanroom concept [dutch]

Bilzen, 16/05/2024

ABN Cleanroom Technology, opgericht in 1996 door Rosaline Wijnen en Jo Nelissen, is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, connecteren, valideren én onderhouden van cleanrooms voor de farmaceutische sector, alsook voor producenten die actief zijn in micro-elektronica, automotive, biotechnologie en voor operatiekwartieren. Door de totale integratie van deze kernactiviteiten in één bedrijf, bekleden ze een unieke positie op de Europese cleanroommarkt met oplossingen die volledig productgeörienteerd zijn. De toekenning van 460.000 € innovatiesteun vanuit VLAIO zorgt er nu voor dat ze hun cleanroomexpertise kunnen uitbreiden door de integratie van slimme luchtstromen om de performantie van cleanrooms te verhogen en het energieverbruik te verlagen.

Jo Nelissen (ABN), Lise Vandeborne (ABN), Marc Sevenants (VLAIO) & Bert Blocken (Anemos)

Luchtstromen als dominant toekomstbeeld voor energiebesparing in cleanrooms

Terwijl andere cleanroomaanbieders in de markt vasthouden aan de traditionele Engineer-to-Order benadering, onderscheidt ABN Cleanroom Technology zich met een Configure-to-Order aanpak en een zogenaamde ‘Product Platform Strategy’ op haar ADAPTUS platform. Kort omschreven draait deze aanpak om slimme standaardisatie, waarbij op voorhand ontwikkelde bouwblokken als metaforische LEGO-blokken worden gecombineerd om snellere, betrouwbaardere en kostenefficiëntere cleanrooms te realiseren. “Wat deze productgeörienteerde platformaanpak echt uniek maakt, is de focus op een doorgedreven datastrategie. Door het verzamelen en analyseren van gegevens kunnen cleanrooms voortdurend worden verbeterd en geoptimaliseerd. Automatische algoritme-updates vanop afstand zorgen voor een ongeëvenaarde energiebesparing, waardoor we niet alleen bijdragen aan een duurzamere toekomst, maar ook aan lagere operationele kosten voor onze klanten”, vertelt CEO en oprichter Jo Nelissen.

Het onderzoekstraject waarvoor innovatiesteun werd ontvangen zal in samenwerking verlopen met prof. dr. ir. Bert Blocken, expert op het gebied van luchtstromen en past perfect binnen ADAPTUS, onze Product Platform Strategy. “Door deze samenwerking met prof. dr. ir. Blocken gaan we weer een stap verder in innovatieve cleanroomconcepten en -producten. Dit Europees gepatenteerd systeem op basis van slimme luchtstroommanipulatie laat de performantie van de cleanroom stijgen terwijl het energieverbuik aanzienlijk daalt”, aldus Jo Nelissen.

“ABN Cleanroom Technology is een Vlaams toptechnologiebedrijf. De kennis in dit bedrijf op het gebied van luchttechniek en toekomstgericht design is uitzonderlijk op wereldniveau”, bevestigt prof. dr. ir. Blocken. “Deze samenwerking brengt de praktische kennis van de ingenieurs van ABN Cleanroom Technology samen met onze theoretische en numerieke modellen en moet met de steun van VLAIO leiden tot het meest baanbrekende cleanroomconcept ter wereld.”

“Te weinig Limburgse KMO’s dienen innovatiedossier in”

De slaagkansen van bedrijven die een dossier voor innovatiesteun indienen liggen overigens hoger dan de meeste KMO’s verwachten: “Bedrijven die een dossier indienen voor innovatiesteun bij het Vlaams Agentschap Ondernemen hebben een behoorlijk grote kans dat hun dossier wordt goedgekeurd. Onbegrijpelijk waarom er niet meer KMO’s zijn die van deze steun genieten. Ook voor de vele innoverende Limburgse KMO’s is er nog een zekere groeimarge”, zegt Marc Sevenants, bedrijfsadviseur binnen VLAIO.

Een subsidiedossier helpt je om een goed en doordacht projectplan te maken. Enkel de goede projecten krijgen een subsidie, maar het opstellen van het subsidiedossier helpt je om het project goed te maken. Daarbij dient natuurlijk wel bedacht dat er voorafgaand aan de indiening al een informele ‘selectie’ gebeurt door de adviseurs van VLAIO en/of subsidie/innovatie consultants die dossiers en de opmaak van een goed plan begeleiden. Marc Sevenants geeft aan dat je er trouwens als bedrijf niet alleen voor staat. Je kan o.a. (kosteloos) van gedachten wisselen met een bedrijfsadviseur van VLAIO om na te gaan welk type subsidie het best aansluit bij de op stapel staande innovaties. Ze kunnen jou ook op weg helpen mocht het niet duidelijk zijn hoe je begint aan het vormgeven van projecten die toch onzekerheden en risico’s bevatten maar bij een succesvolle realisatie het bedrijf een mooie boost geven. Maar voor wie een goed en degelijk uitgewerkt project heeft, loont het absoluut de moeite om innovatiesubsidies aan te vragen. “ABN Cleanroom Technology verrast ons telkens weer om binnen hun innovaties drie stappen verder te denken dan de huidige markt”, concludeert Marc Sevenants.

Innovation is everybody’s job

Deze subsidietoekenning heeft bovendien niet alleen impact op de technische afdelingen van ABN Cleanroom Technology: “Het streven naar innovatie bevordert een cultuur van betrokkenheid en samenwerking binnen het bedrijf, waarbij elke medewerker wordt aangemoedigd om bij te dragen aan en te profiteren van de vooruitgang”, zo gaat CEO Rosaline Wijnen verder. “Als gevolg hiervan wordt innovatie niet alleen beschouwd als een zaak van de technische afdeling, maar als een gedeelde verantwoordelijkheid en een bron van Human Empowering voor alle medewerkers. Niet voor niets prijkt aan onze bedrijfsmuur onze ABN quote: Innovation is everybody’s job.”

1. Off-site production, on-site assembling

Legolisation means standardisation. Standardisation causes a shift in production. Work is carried out in conditioned spaces such as factory halls. our cleanrooms are manufactured partly or entirely off-site, which means huge savings on transport costs and reduction of inconvenience on-site