Artificial intelligence blog 2400x1350px

[DUTCH] ABN Cleanroom Technology ontvangt 500.000€ innovatiesteun voor Artificiële Cleanroom Intelligentie

Category: News
Date: October 15, 2020

ABN Cleanroom Technology, opgericht in 1996 door Rosaline Wijnen en Jo Nelissen, is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, valideren én onderhouden van cleanrooms voor de farmaceutische en voedselverwerkende sector, alsook voor producenten die actief zijn in micro-elektronica, automotive, biotechnologie en voor operatiekwartieren. Door de totale integratie van deze kernactiviteiten in één bedrijf, bekleden ze een unieke positie op de cleanroommarkt met projecten die volledig modulair & pre-engineered zijn. De toekenning van 500.000EUR innovatiesteun vanuit VLAIO zorgt er nu voor dat ze hun internationale expansie extra kracht kunnen bijzetten door de integratie van Artificiële Cleanroom Intelligentie (ACI).

Artificiële intelligentie als dominant toekomstbeeld

Sinds 2014 heeft de ABN groep zich toegelegd op het industriële Internet of Things (IIOT) door Smartlog in het leven te roepen. “Al snel ondervonden we dat we onze klanten een enorme meerwaarde konden geven als we onze dataspuwende cleanroom installaties transformeerden naar intelligente toekomstdenkende machines”, vertelt CEO en oprichter Jo Nelissen. “In kritische omgevingen zoals cleanrooms is de betrouwbaarheid van de productieprocessen cruciaal. Het is in dit kennisveld dat artificiële cleanroom intelligentie een dominante rol zal spelen in de nabije toekomst. AI-gedreven analyses -een hogere uptime, gereduceerde bedrijfs- en onderhoudskosten- zullen de gamechanger worden in het veld van cleanroom technologie.”

De innovatiesteun die aan ABN Cleanroom Technology werd toegekend, heeft concreet betrekking op het ontwikkelen van een SmartBox om Artificiële Cleanroom Intelligentie (ACI) toe te passen in zowel bestaande als nieuwe cleanroom faciliteiten. Machine Learning is een complexe wetenschap die veel disciplinaire kennis vereist van een team datawetenschappers. De verzameling en analyse van machinedata ligt aan de basis van elke toepassing binnen artificiële intelligentie.

“Zonder deze data is het zelfs niet mogelijk om waardevolle inzichten te verkrijgen. Ze zijn van levensbelang voor bedrijven om sneller dan ooit geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen. De groei die we momenteel meemaken met ABN is sterk gerelateerd aan het feit dat onze cleanrooms al klaar zijn voor Industry 4.0”, aldus Jo Nelissen.

Marc Sevenants, bedrijfsadviseur binnen VLAIO, heeft inhoudelijk een goede begeleiding geboden met dit dossier waar hij voortdurend als klankbord fungeerde. “Door zijn inbreng is het opstellen en de afhandeling van dit dossier zeer vlot verlopen”, bevestigt Nelissen zonder twijfel. “Marc slaagt erin om onze diepe technologische kennis over cleanrooms snel te bevatten en te vertalen naar de juiste business case. Onbegrijpelijk waarom er niet meer KMO’s zijn die van deze steun genieten.”

“Maar digitale innovatie kadert binnen de ABN groep steeds in een holistische aanpak, één waar de determinerende factor steeds onze bedrijfscultuur is”, zo gaat CEO Rosaline Wijnen verder. “Niet voor niets prijkt aan onze bedrijfsmuur onze ABN quote: Innovation is everybody’s job. De wereld is razendsnel aan het transformeren naar digitalisatie, maar de mens blijft steeds centraal in onze visie.”

Tot 87% van aangevraagde dossiers goedgekeurd

De slaagkansen van bedrijven die een dossier voor innovatiesteun indienen liggen overigens hoger dan de meeste KMO’s verwachten: “Bedrijven die een dossier indienen voor innovatiesteun bij het Vlaams Agentschap Ondernemen hebben een behoorlijk grote kans dat hun dossier wordt goedgekeurd”, zegt Johan Schildermans, manager belangenverdediging en kennis bij VKW Limburg.

“In het jaarverslag van VLAIO lezen we dat er vorig jaar (2019) 159 onderzoekprojecten en 498 ontwikkelingsprojecten werden ingediend. Van de behandelde aanvragen werden respectievelijk 86% en 87% goedgekeurd. Dat zijn mooie slaagpercentages. Een subsidiedossier helpt je om een goed en doordacht projectplan te maken. Enkel de goede projecten krijgen een subsidie, maar het opstellen van het subsidiedossier helpt je om het project goed te maken. Daarbij dient natuurlijk wel bedacht dat er voorafgaand aan de indiening al een informele ‘selectie’ gebeurt door de adviseurs van VLAIO en/of subsidie/innovatie consultants die dossiers en de opmaak van een goed plan begeleiden. Maar voor wie een goed en degelijk uitgewerkt project heeft, loont het absoluut de moeite om innovatiesubsidies aan te vragen. Zeker ook voor KMO’s, want die zijn vandaag goed voor ruim meer dan de helft van de 200 miljoen innovatiesteun die werd verleend. Wij zijn vanuit VKW Limburg graag bereid mee te kijken naar de mogelijkheden.”

More articles

News
21/12/2021

ULTIMO - World's first off-the-shelf ISO5 cleanroom

With ULTIMO, our patented Plug & Play indoor cleanroom facility, we present the world's first off-the-shelf ISO5 cleanroom including a digital twin approach and Industry 4.0 connectivity. Our off-the-shelf cleanroom solutions such as ULTIMO connect strongly with the changing requirements and the diversity of today's products that require ISO5 cleanliness classification. It’s time to get you introduced to this revolutionary product in the world of cleanroom technology.
News
21/10/2021

Press release: ABN and ViTalent join forces to build cleanroom in new training centre

ABN Cleanroom Technology will soon be installing a brand new modular and pre-engineered cleanroom concept at the ViTalent site. Together with ViTalent, ABN wants to support practical training for current and future employees within the life sciences industry. By entering into this sustainable and exclusive partnership, ABN contributes to the development of one of the fastest growing and crucial sectors in today's cleanroom world.
News
21/10/2021

[DUTCH] Persartikel: ABN en ViTalent slaan handen in elkaar voor bouw cleanroom in nieuw opleidingscentrum

Binnenkort start ABN Cleanroom Technology met de installatie van een gloednieuw modulair en pre-engineered cleanroom concept op de ViTalent site. Samen met ViTalent wil ABN ondersteuning bieden aan praktijkgerichte opleidingen voor huidige en toekomstige werknemers binnen de life sciences industrie. Door dit duurzame en exclusieve partnership aan te gaan, draagt ABN bij tot de ontwikkeling van één van de snelst groeiende en cruciale sectoren in de hedendaagse cleanroomwereld.