ABN’s visie op trends in ontwerp voor Pharma voorzieningen

De huidige trends in ontwerp van voorzieningen voor de pharma industrie gaan naar kleinere voorzieningen welke tegen aanzienlijk lagere kosten uitgevoerd worden dan in het verleden.

De focus verschuift van een paar grote faciliteiten ten dienste van de wereldmarkt naar kleinschalige voorzieningen voor regionale behoeften.

Flexibiliteit, kostenefficiëntie, duurzaamheid en snelheid zijn kenmerkend voor de nieuwe generatie voorzieningen.

De belangrijkste drijfveren die we zien voor meer flexibiliteit zijn:

  • Gepersonaliseerde geneeskunde
  • Kleinere en meer gericht reeksen, deze vereisen de flexibiliteit en veiligheid van modulaire productie
  • Algemene druk op de kosten in de wereldwijde gezondheidszorg
  • Regionale behoeften en de noodzaak om de productie lokaal in te zetten in plaats van te centraliserenl op één locatie

We zien modulaire productie op dezelfde wijze als flexibele productie, en het is iets dat op een aantal manieren kan worden bereikt.

Hoewel traditionele faciliteiten van oudsher de voorkeur hebben genoten, zijn modulaire constructies een groeiende trend.

Vermindering van de benodigde tijd voor de kritische fase van het technisch ontwerp van de bouw betekent dat ‘site and foundation work’, en modulaire bouw in paralel kunnen worden uitgevoerd, wat de totale ‘time & speed to market’ ten goede komt.

Concreet, kan de modulaire bouw de tijdsduur verminderen van ontwerp tot goedkeuring met bijna de helft in vergelijking met de traditionele wijze van werken en geeft het ook een aanzienlijke besparing op vlak van kapitaalkost.

 

Vraag het onze specialisten

Graag laten wij u kennis met ABN's cleanroom technologie. Geniet van advies op maat door een van onze specialisten.

  • Gelieve deze code in het hierboven veld in te vullen